Download Biệt Đội SEAL (Phần 1)Download SEAL Team (Season 1)

Phim kể về SEAL - một lực lượng bí ẩn và tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ. SEAL là viết tắt của Sea, Air and Lands - 3 từ chỉ phạm vi hoạt động của lực lượng này: cả trên biển, trên bộ và trên không. Đâ ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim